Foreningen Ryslinge Forsamlingshus

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som det, under ansvar over for generalforsamlingen, påhviler at søge gennemført en fornuftig økonomi for huset.

Formand Erling Clausen, Ryslinge
Mail:ecl@outlook.dk
Tlf. 2279 7526

Kasserer Kurt Poulsen, Ryslinge
Mail: reviku@mail.dk
Tlf. 62 67 17 27

Øvrige medlemmer: 
Bjarne Rasmussen, Ryslinge
Lars Nedergaard, Ryslinge
Birgit Pedersen, Ryslinge


Vedtægter